Blogg

Blogg

Big banner

Image
bilde

Gjenvinning, ombruk eller gjenbruk?

Gjenvinning er et overordnet begrep for alt innen forvaltning av avfall. Under begrepet ligger uttrykkene gjenbruk og ombruk. Forskjellen blir ofte forvekslet, det er ikke rart. Det finnes ikke mange gode definisjoner og uttrykkene benyttes ofte om hverandre.

Image
bilde

Innovasjon og infrastruktur

FN's bærekraftmål. Vedvarende investeringer i infrastruktur og innovasjon er avgjørende faktorer for økonomisk vekst og utvikling. Når over halvparten av verdens befolkning nå lever i byer, blir massetransport og fornybar energi stadig viktigere. Det samme gjelder for vekst i nye industrier og i informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

Image
bilde

En mer sirkulær byggenæring i Trøndelag

Sirkellaget i Trøndelag har som mål å ta norsk byggenæring og Norge i en mer sirkulær retning. Neste uke starter de opp et pilotprosjekt for å samle overskuddsmaterialer fra byggeplassen som kan brukes andre steder.

Image
bilde

Veidekke - Et viktig og godt samarbeid

Gjennom god kommunikasjon og samarbeidsvilje har vi etablert et godt forhold til Veidekke.