Kjøpsbetingelser

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og produkter fra www.sirken.no (via butikken) til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

Forbrukerkjøp er regulert i forbrukerkjøpslovenangrerettlovenmarkedsføringsloven,personopplysningslovene-handelslovenkredittkjøpsloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp. Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding til mobiltelefon (SMS), brev e.l.

1. Parter
Selger er Sirk AS, Bergssvevegen 60, N-7510 Stjørdal. Org.nr.: 924 972 351, telefon: +47 98 80 66 10, e-post: post@sirken.no og blir i det følgende benevnt ”vi” eller ”oss”. Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt ”du”, ”deg”, ”din” eller ”ditt”.”
3. Opplysninger gitt på www.sirken.no
Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/trykkfeil/feil i bilder/feil i varebeholdning kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt på våre nettsider, vår markedsføring eller på annen måte.
4. Priser
Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøp i Norge vil fremkomme før betaling.
5. Betaling
Du betaler trygt med kort. Vi benytter kassaløsningen Zettle (www.zettle.com).. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk. Kortet blir belastet når betaling er gjennomført. Vi tar ikke ansvar for GDPR eller sikkerhet knyttet opp mot kortbetalingen, dette er det Zettle som står som ansvarlig for. 
6. Undersøkelse av produktene
Kjøper står selv ansvarlig for å undersøke tilstanden på varene før kjøp og da varene fra oss i all hovedsak er retur, feilbestillinger, overskuddsvarer etc. så kan varene ha kosmetiske feil. Så lenge varene ikke er endret eller feilhåndtert gjelder produktets sertifiseringer. 
7. Reklamasjon & Garanti
Som det står beskrevet i punkt 7. er varene i all hovedsak overskuddsvarer og kan inneha kosmetiske feil. Reklamasjon og garanti sendes på mail til post@sirken.no.
Vedrørende reklamasjon og garanti viser vi til forbrukerkjøpsloven
8. Angrerett
Vi selger varer direkte fra butikk og fast utsalgssted og av den årsak gjelder ikke angrerett. Vår nettportal er kun et visuelt bilde av varelageret og ikke en nettbutikk. 
9. Personopplysninger
Vi er opptatt av personvern og sikkerhet for kundene våre. Vi sender ikke ut reklame til deg med mindre du har samtykket til dette ved å takke ja til å motta nyhetsbrev eller SMS fra oss. Vi lagrer kun postadresse, telefonnummer og e-postadresse. Informasjon om betalingen din går via kortselskapet ditt. Dette er grunnleggende informasjon som vi trenger for å registrere deg, og sende deg varer.
10. Tvister
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Ved kjøp i butikk godtar du at Norsk lovgiving skal gjelde. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor. Har du klager vedrørende personvern kan du sende en mail til post@sirken.no
11. Cookies
Nettstedet bruker kapsler. En cookie er en liten tekstfil som lagrer informasjon på datamaskinen din. Vi bruker cookies for å forbedre nettstedets funksjonalitet og bekvemmeligheten for våre kunder. For å unngå cookies, er det mulig å deaktivere dem i innstillingene til nettleseren.
12. Lenker
Nettstedet kan inneholde lenker til andre nettsteder. Sirk AS kan ikke holdes ansvarlig for innholdet eller personvernreglene for disse nettstedene.
13. Rapportering
Hvis du ser noe upassende innhold eller har spørsmål om disse vilkårene, kan du kontakte post@sirken.no
14. Copyright
Sirk AS har som policy å fjerne eller deaktivere tilgang til materiale som krenker opphavsretten. Hvis du mener at innhold krenker opphavsretten din, kan du kontakte Sirk AS på post@sirken.no
15. Mislighold
Sirk AS forbeholder seg retten til å ta rettslige skritt for brudd på disse forholdene, inkludert retten til å blokkere tilgangen til nettstedet.
16. FORCE MAJEURE
Hendelser som krig, naturkatastrofer, streik, offentlige beslutninger, mislyktes leveranser fra underleverandører og lignende hendelser utenfor Sirk AS kontroll, som ikke er rimelig forutsigbar, går under force majeure, noe som betyr at Sirk AS frigjøres fra sine forpliktelser til å oppfylle kontraktsfestede avta.