Overskuddsvarer direkte fra byggeplass

Sirken tilrettelegger for enkel ombruk i bygg og anleggsbransjen.
Selvbetjent varelager

Ombrukscontaineren er utstyrt med hyllesystemer, portsystem, fullt el-anlegg og selvbetjent kassasystem. Her er transaksjonene basert på tillit. For å få tilgang til det billige materialet i containeren kan du enkelt registrere deg som bruker på siden.

Problemstilling

I 2019 ble det produsert 1,94 millioner tonn avfall i bygg og anleggsbransjen. Bransjen kvitter seg med avfallet på den billigste måten, med å brenne avfallet. Bygg- og anleggsbransjen står for omlag 0,85 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Dette er 1,6 % av nasjonalt utslipp.

Vi skjønner at dette forekommer. Insentivene til byggebransjen er å kvitte seg med materialet på den mest lønnsomme måten.

Vi skal representere positiv endring i gjennom nyskaping og innovasjon. Vi ønsker at vårt konsept skal lykkes på markedets eksisterende premisser. Da må vi jobbe på lag med entreprenørene! Bli med på sirken

Hvem er vi?

Ingvar Aune

GRÜNDER

- Estetisk utdanning
- Gass
- Optimist

tlf: 97954261
epost: ingvar@sirken.no

Peter Totland

GRÜNDER

- Praktisk utdanning
- Brems
- Realist

tlf: 98806610
Epost: peter@sirken.no