Kjøpsbetingelser

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av
varer og produkter fra www.sirken.no (og gjelder for
selvbetjent lager og alle sirken-containere) til forbrukere. Salgsbetingelsene
utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det
samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

Forbrukerkjøp er regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven,personopplysningsloven, e-handelsloven, kredittkjøpsloven. Følg lenkene til
disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved
kjøp. Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette
oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding til mobiltelefon (SMS), brev e.l.

 

1. Parter

Selger er Sirk AS, Bergssvevegen 60, N-7510 Skatval. Org.nr.: 924
972 351, telefon: +47 98 80 66 10, e-post: post@sirken.no og blir i det følgende
benevnt ”vi” eller ”oss”. Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i
bestillingen, og blir i det følgende benevnt ”du”, ”deg”, ”din” eller ”ditt”.”

 

2. Sikkerhet

Sirk AS overvårker sine utsalgssteder med kamera, sensorer og
tidsstempl ved inn og utfart av utssalgstedene. Dette grunnet løsningens
utforming med selvbetjent eller ubemannet handel.

 

3. Opplysninger gitt på www.sirken.no

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som
mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/trykkfeil/feil i bilder/feil i
varebeholdning kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i
henhold til informasjon gitt på våre nettsider, vår markedsføring eller på
annen måte. Våre produkter er i hovedsak overskudd, returer, feilbestillinger,
b-varer, gjenbruksartikler og lignende hentet fra byggebransjen som helhet.

 

4. Priser

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøp i
Norge vil fremkomme før betaling.

 

5. Betalingsvilkår

Du betaler trygt med Vipps hos alle våre utsalgssteder. All
kontoinformasjom blir oppbevart i henhold til Vipps AS sine regler. Din konto
blir belastet når betaling er gjennomført. Vi tar ikke ansvar for GDPR eller
sikkerhet knyttet opp mot betalingen, dette er det Vipps AS som står som
ansvarlig for.

 

6. Undersøkelse av produktene

Kjøper står selv ansvarlig for å undersøke tilstanden på varene før
kjøp og da varene fra oss i all hovedsak er overskudd, returer,
feilbestillinger, b-varer, gjenbruksartikler og lignende. Varene kan ha
kosmetiske feil og mangler som vi kan ha oversett. Så lenge varene ikke er
endret eller feilhåndtert gjelder produktets sertifiseringer fra produsent.
Sirken anbefaler at konstruksjonsvirke eller materiell til bærende konstruksjon
av reisverk, bygg, e.l ikke føres opp med materialer kjøpt hos oss.

 

7. Reklamasjon & Garanti

Som
det står beskrevet i punkt 6. er varene i all hovedsak overskuddsvarer og kan
inneha kosmetiske feil og mangler. Reklamasjon og garanti sendes på mail til post@sirken.no.

Vedrørende reklamasjon og garanti viser vi til forbrukerkjøpsloven

 

8. Angrerett

Vi selger varer direkte fra butikk og fast utsalgssted og av den
årsak gjelder ikke angrerett. Vår nettbutikk er en oversikt over varer som kan
kjøpes og hentes på de oppgitte utsalgsstedene. Det tibys ikke forsendelse.
Angreretten frafaller derfor.

 

9. Personopplysninger

Vi er opptatt av personvern og sikkerhet for kundene våre. Vi sender
ikke ut reklame til deg med mindre du har samtykket til dette, ved å takke ja
til å motta nyhetsbrev eller SMS fra oss. Vi lagrer ingen informasjon utover
det vipps AS lagrer på vegne av oss. Informasjon om betalingen din går via
kortselskapet ditt. Dette er grunnleggende informasjon som vi trenger for å
registrere deg, og sende deg varer.

 

10. Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom
dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i
nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Ved kjøp i
butikk godtar du at Norsk lovgiving skal gjelde. Bringes saken inn for
domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si
i nærheten av der du bor. Har du klager vedrørende personvern kan du sende en
mail til post@sirken.no

 

11. Cookies

Nettstedet bruker kapsler. En cookie er en liten tekstfil som lagrer
informasjon på datamaskinen din. Vi bruker cookies for å forbedre nettstedets
funksjonalitet og bekvemmeligheten for våre kunder. For å unngå cookies, er det
mulig å deaktivere dem i innstillingene til nettleseren.

 

12. Lenker

Nettstedet kan inneholde lenker til andre nettsteder. Sirk AS kan
ikke holdes ansvarlig for innholdet eller personvernreglene for disse
nettstedene.

 

13. Rapportering

Hvis du ser noe upassende innhold eller har spørsmål om disse
vilkårene, kan du kontakte post@sirken.no

 

14. Copyright

Sirk AS har som policy å fjerne eller deaktivere tilgang til
materiale som krenker opphavsretten. Hvis du mener at innhold krenker
opphavsretten din, kan du kontakte Sirk AS på post@sirken.no

 

15. Mislighold

Sirk AS forbeholder seg retten til å ta rettslige skritt for brudd
på disse forholdene, inkludert retten til å blokkere tilgangen til nettstedet
og utsalgssteder tilhørende Sirk AS.

 

16. Tyveri og hærverk

Som
følge av at Sirk AS i hovedsak operer med selvbetjentløsning på sine
utsalgssteder, underrettes det om at ved tyveri, hærverk eller skader på Sirk
AS sine eiendeler vil forholdet bli anmeldt etter norsk lov. Det opplyses om at
Sirk AS gjennomfører varetelling kontinuerlig og monitorering av varebeholdning
vil sees i sammenheng med kunders ankomst og handel.

 

17. FORCE MAJEURE

Hendelser som krig, naturkatastrofer, streik, offentlige
beslutninger, mislyktes leveranser fra underleverandører og lignende hendelser
utenfor Sirk AS kontroll, som ikke er rimelig forutsigbar, går under force
majeure, noe som betyr at Sirk AS frigjøres fra sine forpliktelser til å
oppfylle kontraktsfestede avta.