En mer sirkulær byggenæring i Trøndelag - Sak i Bygg.no

En mer sirkulær byggenæring i Trøndelag - Sak i Bygg.no

Small banner

by Ingvar Aune

Image
bilde

 

Sirkellaget i Trøndelag har som mål å ta norsk byggenæring og Norge i en mer sirkulær retning. Neste uke starter de opp et pilotprosjekt for å samle overskuddsmaterialer fra byggeplassen som kan brukes andre steder.

«Sirkellaget og byggebransjen skal ta Norge fra 2,4 prosent mot 45,8 prosent sirkularitet», slår de fast i en pressemelding fredag.

Det nyoppstartede nettverket Sirkellaget består av Veidekke, Sirken og Eco Materials. 15. oktober starter Sirkellaget opp pilotprosjektet Ombrukskonteiner på byggeplass, hvor overskuddsmateriale som man ofte sitter igjen med i store byggeprosjekt, skal ombrukes.

– I Veidekke ønsker vi å være med på omstillingen til sirkulærøkonomi. Å være med på dette prosjektet er en super mulighet til å bidra i denne omstillingen. Det ideelle sirkulærøkonomisk er å ombruke både brukte byggevarer og overskuddvarer fra en byggeplass, noe som dessverre er vanskelig i dag. Det å starte med et prosjekt med overskuddsvarer er en flott mulighet til å teste systemer og markedet for ombruk av materialer, og et viktig steg i riktig retning, sier prosjektleder for initiativet, Marte Reenaas i Veidekke.

 

Ombrukskontainer

Det er i dag store hindre for ombruk av byggevarer, med få gode tekniske løsninger og et regelverk som i svært liten grad legger til rette for det. I pilotprosjektet Ombrukskontainer på byggeplass sitter gründerselskapet Sirken sitter med en teknologiløsning som er støttet av Innovasjon Norge, og gründerselskapet Eco Materials Collect sitter, ifølge pressemeldingen, med mye kunnskap om gjenbruk på byggeplass.

 

Krever omstilling

Leder i Sirkellaget, Anna Sara Fjeld, sier i pressemeldingen at hun er veldig fornøyd med at piloten er kommet på plass.

– Det må en omstilling til i denne bransjen, og i denne piloten kan vi teste ulike løsninger som vi ønsker hele bransje på sikt kan ta del i. I Sirkellaget ønsker vi styrke de som ønsker å skape en arbeidsplass av sin ombruksidé. I denne piloten har vi med oss dyktige partnere Sirken.no og EM Collect og det blir utrolig spennende å se hvordan erfaringer de gjør, sier hun.

– Byggebransjen må og skal bli mer sirkulær. Bransjens etterspørsel etter og forbruk av materialer etterlater et stort fotavtrykk knyttet til klima, økologisk mangfold og arealbruk. Ved å beholde materialer i omløp lengre og hindre at de ender opp som avfall, blir bransjen mer sirkulær, og vi reduserer den negative miljøpåvirkning vesentlig, supplerer Marte Reenaas.

 

Les hele artikkelen her