Om Sirken

Overskuddsvarer direkte fra byggenæringen

Small banner

Sirken tilrettelegger for enkel ombruk i bygg og anleggsbransjen.

selvbetjent butikker med overskuddsmaterialer

Sirken Shop

Sirken har utviklet Norges første selvbetjente varelager dedikert til omsetning av overskuddsmaterialer direkte fra bygg og anleggsbransjen. Her får du billige varer som er bra for miljøet. Registrer deg som bruker ved hjelp av vipps og få tilgang til alle varene i Sirken.

Kartlegging av eksisterende bygningsmasse

OMBRUKSKARTLEGGING

Sirken gjennomfører ombrukskartlegging av bygg som skal rives eller rehabiliteres. En ombrukskartlegging blir fra 1 juli 2023 med noen få unntak lovpålagt. Målet med å kartlegge for ombruk er å vå oversikt over de ressursene som finnes i eksisterende bygningsmasse, som igjen stimulerer til mer ombruk.

Image
Ingvar
Ingvar Aune
GRÜNDER


Telefon: 97954261
E-post: ingvar@sirken.no
Image
Peter
Peter Totland
GRÜNDER


Telefon: 98806610
E-post: peter@sirken.no

Problemstilling

Small banner

I 2020 ble det produsert 2.14 millioner tonn avfall fra bygg og anleggsbransjen i Norge. Bransjen kvitter seg med avfallet på den mest økonomiske måten, som i dag er å levere det til avfallshåndtering. Bygg og anleggsbransjen står for enorme mengder utslipp i sin helhet og dette bør vi gjøre noe med. Mye av avfallet er fult brukbart overskudd og bør ikke kastes. Dessverre er det slik at kostnadene ved å ta vare på overskuddsmaterialer er høyere enn å kaste de og kjøpe nye materialer når de trengs. Kostnader som frakt, lager og administrasjon må beregnes inn og er i de aller fleste tilfeller mer kostabart enn alternativet.

Vi skjønner at dette forekommer. Insentivene til bygg og anleggsbransjen er å kvitte seg med overskuddsmaterialene på den mest økonomiske måten for prosjektet.

Sirken skal representere en positiv endring gjennom nyskaping og innovasjon innen ombruk og gjenbruk av avfall. Vårt konsept skal redusere kostnadene knyttet til håndtering og administrasjon av overskuddet. Slik at det blir lønnsomt og omsette det direkte til de som trenger det. Jobber du i byggebransjen og syns dette høres fornuftig ut? Ta kontakt med oss!