Gjenvinning, ombruk eller gjenbruk?

Gjenvinning, ombruk eller gjenbruk?

Small banner

Skrevet av Ingvar Aune

Image
bilde

 

Gjenvinning er et overordnet begrep for alt innen forvaltning av avfall. Under begrepet ligger uttrykkene gjenbruk og ombruk. Forskjellen blir ofte forvekslet, det er ikke rart. Det finnes ikke mange gode definisjoner og uttrykkene benyttes ofte om hverandre. 

 

Gjenbruk og materialgjenvinning betegner tilbakeføring av materialer i en industriell prosess. Enklere forklart: for eksempel omsmelting av metaller eller når oppkuttet treverk og flis blir til sponplater. Her endrer du strukturen til materialet og lager et nytt produkt.

 

Ombruk er ny utnyttelse av et produkt i dets opprinnelige form (Rognlien 2002, Holte og Rolstad 2005) Enklere forklart: Du endrer ikke strukturen i materialet før du bruker det om igjen. Ett spisebord kan du pusse og lakke, uten å endre strukturen.

Vi i Sirken er interessert i bærekraft og grønn omstilling, vi skjønner at forskjellene mellom uttrykkene ombruk gjenbruk, ikke er voldsomt interessant for folk flest. Men problemstillingen er viktig for hvordan vi skal ta i bruk uttrykkene fremover. 

Ta begrepet gjenvinning som vi ble kjent med fra tiden vi ble positivt "hjernevasket" av en lilla blekksprut, med det jordnære navnet Blekkulf. Det er mange definisjoner av gjenvinning, men felles for de er at vi kjenner ordet som utelukkende positivt, grønt og bra for miljøet. Forurensningsloven definerer det slik:

 

Gjenvinning defineres som et overordnet begrep på nyttiggjøring av avfall i form av ombruk, materialgjenvinning og energiutnyttelse.

Denne definisjonen ble til da Harald Eia og Bård Tufte Johansen enda hadde hår på hodet. Definisjonen er god den, men vi er kommet lengre siden den tid. Energigjenvinning er en gammel og lite effektiv måte å bruke ressursene på. Norge er en av verdens ledende land innen gjenbruk og ressursgjenvinning. Vi har de siste 20 årene lagt ned mange oljefondkroner for å bli best på akkurat dette, men nå har tiden kommet for å bli enda bedre.

For Sirken er forskjellen på ombruk, gjenbruk og gjenvinning viktig, ikke bare fordi vi bedriver ombruk, men for at vi i liten grad bedriver gjenbruk og gjenvinning. Dette er ikke lett å bli klok på, men for oss handler alt om ressursenes livsløp. Det å legge til rette for at ombruk er enkelt både for aktørene som har ressursene og markedet som trenger dem. Enkelt forklart: ombruk først, deretter gjenbruk, før gjenvinning til slutt.