Innovasjon og infrastruktur

Innovasjon og infrastruktur

Small banner

by Ingvar Aune

Image
bilde

 

FN's bærekraftmål. Vedvarende investeringer i infrastruktur og innovasjon er avgjørende faktorer for økonomisk vekst og utvikling. Når over halvparten av verdens befolkning nå lever i byer, blir massetransport og fornybar energi stadig viktigere. Det samme gjelder for vekst i nye industrier og i informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

 

Teknologiske fremskritt er vesentlige for å finne varige løsninger på både økonomiske og miljømessige utfordringer, som å skape nye jobber og fremme energieffektivitet. Vi kan legge til rette for bærekraftig utvikling ved å fremme bærekraftige industrier og investere i vitenskapelig forskning og innovasjon.

 

9.3: Øke tilgangen til finansielle tjenester, inkludert rimelig kreditt, for små industribedrifter og andre bedrifter. Særlig i utviklingsland, og styrke disse bedriftenes posisjon og integrere dem i verdikjeder og markeder.

 

9.4: Innen 2030 oppgradere infrastruktur og omstille næringslivet til å bli mer bærekraftig. Med mer effektiv bruk av ressurser og mer utstrakt bruk av rene og miljøvennlige teknologiformer og industriprosesser, der alle land gjør en innsats etter egen evne og kapasitet.