Tjenester for gjenbruk

Ombrukskartlegging blir fra 1 Juli 2023 lovpålagt på alle næringsbygg over 100kvm som produserer mer enn 10 tonn avfall ved rehabilitering og rivning. Vi tilbyr en kostnadseffektiv ombrukskartlegging, der vi også tar ansvaret med å gjennomføre ombruk i praksis. Vi arrangerer utsalg, annonserer løsøre og inventar med mer, for å skape bærekraftige besparelser i ditt prosjekt.
Kontaktskjema for pristilbud