Hva er overskuddsvarer og hvordan kan det bidra til en bærekraftig byggebransje?

Image
Overskuddsvarer fra byggenæringen
Image
Overskuddsvarer fra byggenæringen

Overskuddsvarer definisjon: Overskuddsvarer er varer som er til overs...

Når det er sagt er det mer spennende å se på hva årsaken til disse overskuddsvarene er? 

Hva er årsaken til at det oppstår overskuddsvarer i byggenæringen?

Noen ganger kan entreprenører og byggherrer overestimere mengden materialer som trengs for et prosjekt. Dette kan skyldes unøyaktige beregninger, feil i prosjektdesignet eller frykt for å ha for lite materialer og støte på byggestans i prosjektet, noe som er en svært kostnadskrevende situasjon for prosjektene.

I byggeprosjekter kan det oppstå endringer eller avbestillinger underveis. Dette kan skyldes faktorer som endringer i byggeplanene, budsjettrestriksjoner, eller behovet for å tilpasse seg endrede krav eller forskrifter. Når materialer allerede er bestilt eller produsert, kan de ende opp som overskuddsvarer hvis de ikke lenger trengs.

Noen ganger kan det oppstå feilbestillinger av materialer på grunn av menneskelige feil, misforståelser eller dårlig kommunikasjon. Dette kan føre til at det blir bestilt eller produsert for mye av visse varer som ikke kan brukes i prosjektet. Resultatet er overskuddsvarer.

Det er viktig å merke seg at overskuddsvarer kan være uheldig for økonomien, miljøet og ressursutnyttelsen. Derfor jobber mange i byggebransjen aktivt med å forbedre prosjektplanleggingen, bestillingsprosessene og ressursstyringen for å redusere forekomsten av overskuddsvarer. Sirken er en av aktørene som ønsker å hjelpe byggenæringen til å gjøre økonomi av dette overskuddet som pr i dag blir kastet.

Hvordan kan bedrifter bidra til å redusere overskuddsvarer i byggenæringen?

Mange er av den oppfatning at byggenæringen er for dårlig til å planlegge og at dette er hovedårsaken til overskuddsproblematikken, men alt er knyttet opp til de økonomiske driverne i prosjektet og den risikoen de økonomiske aspektene representerer.

Hvis en prosjektleder eller innkjøper vet at en byggestans på 1 uke koster fra 500 000 kr og oppover, og faktorene for byggestans er mangel på byggematerialer eller feil knyttet til byggematerialene. Så vil de ansvarlige kjøpe inn ekstra materialer, da det er vesentlig billigere enn å risikere en byggestans. Det er som å kjøpe forsikring på huset, i tilfellet det skulle brenne.

På denne måten er det vanskeligere å argumentere for at byggebransjen må planlegge bedre. Overskuddsproblematikken har ikke en quick fix som mange tror, men det finnes løsninger.

Ta overskuddsvarer i Trondheim som eksempel. Her starter hele prosessen med å identifisere hvilke materialer man har til overs i prosjektene. Vi i Sirken hjelper til med informasjon om hvilke materialer som fortsatt har en markedsverdi, og hvilke varer som pr definisjon er avfall. Vi kan også identifisere dette gjennom en ombrukskartlegging. Så handler det om å sikre godt lagerhold og håndtering som ikke drar opp kostnadene til prosjektet. Deretter må de varene som skal brukes internt i prosjektet igjen identifiseres, og de varene som man ønsker å gjøre eksternt ombruk på, omsette eller avhende gjøres tilgjengelig for det åpne markedet. Veldig ofte vil transportkostnad, lager og håndteringskostnad overstige materialets verdi på nye prosjekter. Det snakkes mye om internt ombruk, men dette er svært lite kostnadseffektivt på de fleste materialfraksjoner. Dessverre.

Så for å oppsummere

  1. Gjennomfør ombrukskartlegging på eksisterende bygningsmasse før rivning eller rehabilitering
  2. Få oversikt over hvilke materialtyper det er sannsynlig overskudd av i prosjektets ulike faser
  3. Sørg for at materialene som er til overs blir håndtert skånsomt
  4. Identifiser hvilke materialer som skal til internt og eksternt ombruk (bruk i eget prosjekt eller omsettes ut til det åpne markedet)

Hva er ombruk og hvordan kan det bidra til å redusere overskuddsvarer i byggebransjen?

Ombruk i byggenæringen innebærer å ta materialer eller komponenter fra ett byggeprosjekt og bruke de om igjen i den hensikt de er ment for, i stedet for å kaste dem. Ombruk bidrar til å redusere avfallsmengden og ressursforbruket i byggebransjen ved å utnytte materialene på nytt.

Ombruk kan bidra til å redusere overskuddsvarer i byggebransjen på flere måter. For å effektivt implementere ombruk i byggebransjen, er det viktig med god planlegging, identifisering og dokumentasjon av potensielle gjenbruksmaterialer, samt god kommunikasjon og samarbeid mellom ulike aktører i prosjektleddet.

Det reduserer behovet for nye materialer som igjen reduserer avfallsmengden. Det viktigste er å se om dette går opp økonomisk med de kravene og regelverkene som finnes i dag. Vi lyver til oss selv om vi tror byggenæringen vil godta lavere marginer og dårligere prosjekter bare fordi ombruk skal tvinges inn i prosjektene. Her er det viktig å ikke gjøre bærekraftige tiltak for syns skyld, men å opptre økonomisk bærekraftig så vel som miljømessig bærekraftig i de tiltakene man gjør. Da skaper vi verdi for fremtiden.

 

-Miljømafian