Sirken Shop, et verktøy for økt ombruk

Image
Enklere ombruk i tekst foran sirken shop
Image
Enklere ombruk i tekst foran sirken shop

Et verktøy for økt ombruk i byggebransjen

Byggenæringen er en av de mest ressurskrevende næringene i verden, og det er viktig å redusere kostnadene knyttet til ombruk av varer for å realisere økonomisk bærekraftig ombruk. En av måtene å gjøre dette på er ved å bruke en Sirken Shop,, en selvbetjent butikk spesialbygget i to shippingcontainer for å gjøre den flyttbar og implementerbar i alle knutepunkt hvor overskuddsmaterialer og gjenbruksmaterialer forflytter seg.

En Sirken Shop kan redusere kostnadene ved transport, lager og håndtering ved å samle gjenbruksmaterialer på ett sted. Dette gjør det enklere å transportere materialene til et annet prosjekt, og det gir også muligheter for å selge materialene til lavere priser til andre byggefirmaer eller privatpersoner.

Sirken shop kan også bidra til å redusere avfall og øke gjenbruk av materialer i byggenæringen. Ved å samle gjenbruksmaterialer på ett sted og tilgjengeligjøre de med all nødvendig data på sirken.no,, kan byggefirmaer og privatpersoner lettere finne det de trenger.

Sirken skal også bidra til å øke kompetansen om gjenbruk av materialer i byggenæringen. Ved å ha et felles sted hvor vi samler så mye relevant informasjon som mulig, kan byggefirmaer og privatpersoner få mer informasjon om hvordan materialene kan brukes, og det kan også bidra til å øke kompetansen om gjenbruk av materialerkomponenter, utover det de er produsert for i første omgang.