Hva er ombrukskartlegging?

Image
sort hvot to menn og tekst ombruk i praksis og ombrukskartlegging
Image
sort hvot to menn og tekst ombruk i praksis og ombrukskartlegging
Kartlegging av eksisterende bygninsmasse for ombruk

Hva er Ombrukskartlegging?

Ombrukskartlegging er en tjeneste for å kartlegge de materialressursene og komponentene som finnes i eksisterende bygningsmasse. 

Ombrukskartlegging gjennomføres før et bygg skal rives eller rehabiliteres og har til hensikt å få oversikt, over hvilke materialer og bygningskomponenter man kan gjøre ombruk på. 

Fra 1 Juli 2023 blir ombrukskartlegging lovpålagt på næringseiendom og yrkesbygg over 100kvm eller ved at prosjektet eiendomen er tilknyttet produserer over 10 tonn avfall. Målet med denne lovendringen er å få bedre oversikt over hva som kastes, eller rettere sagt. Hva som ikke burde vært kastet i de uliek næringsprosjektene. 

Sirken gjennomfører ombrukskartlegging og rådgivning for ombruk med spesialisering innen salg og omsetning av overskuddsmaterialer og gjenbrukbare komponenter. Med vårt nettverk av samarbeidspartnere er vi skikket for å videreformidle store volumer med fullt brukbart materialet.