Billige byggevarer

Billige byggevarer, bærekraftig fremtid

Ombruk er en viktig del av bærekraftig utvikling og ressurseffektivitet i byggebransjen. Det gir en mulighet for å ombruke materialer som ellers ville ha blitt kastet, og det er derfor et viktig verktøy for å redusere avfall og klimagassutslipp.

Sirken er en bedrift som spesialiserer seg på ombruk av byggevarer i Trondheim og Oslo. I denne artikkelen vil vi se nærmere på hva ombruk er, hvorfor det er viktig, hvordan Sirken driver ombruk, og hvilke fordeler det har.

Ombruk i praksis

Ombruk er en prosess der byggevarer som ellers ville ha blitt kastet, blir hentet inn og solgt eller forvaltet videre. Sirken samler inn overskuddsmateriell fra byggenæringen i Trondheim og Oslo og selger det videre til kunder som trenger byggematerialer til sine egne prosjekter, enten om de er private eller profesjonelle kunder. Et eksempel på dette er når en entreprenør sitter igjen med overskuddsmateriale etter et byggeprosjekt. Sirken kan hente inn dette materialet, sortere det og tilgjengeliggjøre billige byggevarer til alle som har behov.

Fordeler med ombruk

Det er mange fordeler med ombruk. En av de viktigste fordelene er at det reduserer avfallsmengden og klimagassutslippene som følger med produksjon av nye byggevarer. Ved å kjøpe ombrukte byggematerialer, bidrar du til å bevare naturressurser og redusere miljøbelastningen. En annen fordel er økonomisk; ved å kjøpe billige byggevarer fra Sirken kan du spare penger på ditt byggeprosjekt.

Hvordan Sirken driver ombruk

Med et etablert nettverk av engasjerte samarbeidspartnere og kontakter, innhenter vi så mange materialressurser vi har kapasitet til i de selvbetjente butikkene våre. I tillegg gjennomfører vi ombrukskartlegging som gir tilgang til materialer fra rivningsklare bygg, eller deler av bygg som rehabiliteres. På denne måten sikrer vi at så mange byggevarer som mulig finner tilbake til markedet igjen, og ikke ender opp som fyringsved til energigjenvinningen.

Hva er ombruk i praksis?

«Ombruk i praksis er når vi får en telefon fra en rivningsentreprenør, med et parti med varer som har en enorm verdi, men som må fraktes, lagerholdes og sertifiseres før verdien kan realiseres. Vi tar hånd om både frakt, lagerhold og tilknytter oss aktører som kan sertifisere byggevarene. Foruten treverk, det kan vi sertifisere selv nå etter at vi gjennomførte et glimrende kurs fra Treteknisk i visuell styrkesortering av konstruksjonsvirke» - Peter Totland COO/Sirken

Produktsortiment

Sirken selger alt som kommer inn av ombrukbare byggevarer. I de fleste tilfellene er byggevarene helt nye. De er bare transportert over i en av Sirkens butikker også kalt Sirken Shops. De billige byggevarene inkluderer, dører, vinduer, gulv, verktøy, isolasjon, og mye mer. Kunder får full oversikt over hva som finnes av varer på www.sirken.no, så får de en inngangskode når betalingen er gjennomført. Kunder kan bruke disse materialene til å fullføre sine egne byggeprosjekter. Fordelene med å bruke ombrukte materialer inkluderer at de er billigere enn nye materialer, og at de ofte har en unik historie eller karakter som gir ekstra verdi til prosjektet. Sirken ønsker å være billigst på markedet når det kommer til overskudd og gjenbrukbare materialer og varer. I tillegg er de selvbetjente butikkene åpen 24/7, dette inkluderer Søndager.

I denne artikkelen har vi sett nærmere på ombruk, hvorfor det er viktig, hvordan Sirken driver ombruk, og hvilke fordeler det har. Ved å kjøpe ombrukte byggematerialer fra Sirken, kan du spare penger samtidig som du bidrar til en mer bærekraftig fremtid. Vi oppfordrer deg til å velge bærekraftige alternativer og støtte bedrifter som Sirken.