Hva er Ombruk?

Image
Hva er ombruk? med symboler
Image
Hva er ombruk? med symboler

Hva er ombruk og hvorfor er det viktig?

Ombruk, også kjent som gjenbruk, er når materialer eller gjenstander blir tatt vare på og brukt igjen i stedet for å bli kastet og erstattet med nye. Dette kan være alt fra å bruke gamle murstein i en ny bygning eller å ta vare på og gjøre ombruk på hvitevarer, møbler og inventar. Ombruk er viktig fordi det bidrar til å redusere mengden avfall som genereres og gir en rekke økonomiske og miljømessige fordeler.

Eksempler på ulike typer ombruk i byggenæringen inkluderer å bruke brukte byggematerialer i nye bygninger, å gjøre ombygginger i stedet for å rive og bygge nytt, og å gjenbruke møbler og inventar fra en tidligere bygning. Det er en del faktorer ved ombruk som vi må snakke om, og det er kostnader knyttet til ombruk. For la oss være ærlig, det er ikke altid lønnsomt med ombruk pr dags dato, med mindre du vet hva du ser etter! Ved bruk av ombrukskartlegging fra spesialister som vet hva de ser etter, er det lettere å unngå de dårlige investeringene i ombruk.

Hvordan kan din bedrift bidra til mer ombruk?

Det er flere måter bedrifter i byggenæringen kan bidra til mer ombruk. En av de første skrittene er å gjøre ombrukskartlegging i rivningsklare bygninger. Dette betyr å identifisere hvilke materialer og gjenstander som kan tas vare på og gjenbrukes, og å sørge for at de blir tatt vare på og brukt igjen. Noe av utfordringen ligger i å nå ut til nok potensielle kjøpere eller mottakere av de materialene og gjenstandene som finnes. Da er det viktig å ha en aktør som kan dette med å annonsere og selge materialene for deg.

Bedrifter kan også innhente kompetanse via rådgivning fra selskaper som kan dette. Sirken, Resirqel, Asplan Viak med flere er en firma som arbeider for å fremme ombruk og sirkulær økonomi, og kan gi verdifull veiledning og rådgivning om hvordan bedrifter kan bli mer bærekraftige med ombruk og gjenbruk.

Hvorfor er ombruk viktig?

Byggebransjen genererer en betydelig mengde avfall hvert år. Faktisk utgjør bygg- og anleggsavfall rundt 25% av all avfall i Norge. Noe som resulterte i et rekordhøyt avfallsår i 2021 med 2,14 millioner tonn avfall fra denne bransjen. Ved å praktisere ombruk, kan bedrifter i byggenæringen bidra til å redusere mengden avfall som genereres, og dermed også miljøpåvirkningen, men det er en kulturendring som skal til. I tillegg til innovasjon og utvikling som lager økonomisk bærekraftige forretningsmodeller for ombruk i byggenæringen.

I noen tilfeller viser det seg å være svært økonomisk å gjennomføre ombruk, i andre tilfeller ikke. Det er dette som er essensielt å identifisere tidlig i en byggeprosess. Helst rett etter utviklingsområdet er kjøpt.

Ombruk, gjenbruk eller gjenvinning?

Det er viktig å skille mellom ombruk, gjenbruk og gjenvinning. Ombruk refererer til å ta vare på og bruke materialer og gjenstander igjen, mens gjenbruk refererer til å bruke materialer og gjenstander til et annet formål enn det opprinnelige. Gjenvinning, derimot, involverer å behandle materialer og gjenstander for å gjøre dem om til nye produkter.

Frykten for ombruk

Å øke ombruket av byggematerialer kan være utfordrende på grunn av ulike faktorer som logistikk, kostnader, oppbevaring og kvalitetssikring. I tillegg kan det være vanskelig å finne kjøpere til brukte materialer. En måte å møte disse utfordringene på er å registrere materialene på en felles plattform som gjør det enklere for potensielle kjøpere å finne dem. Det finnes flere slike verktøy med forskjellige forretningsmodeller. Sirken har et gratis digitalt registreringsverktøy for bedrifter som du finner her: Sirken/varemottak. Du kan enten levere varer direkte i en av våre selvbetjente butikker eller be om å få hentet varene på byggeplassen.

Det blir mer kostbart og kaste materialer fremover

For å stimulere til mindre avfall og mer ombruk fra byggenæringen legger det offentlig opp til økte avfallskostnader og strammere regelverk. Spesielt ombruk i Oslo der avfall fra byggenæringen står for 50% av avfallet. Dette vil tilta i tiden fremover. Derfor der det liten tvil i at det å være tidlig ute med omstillingen vil være svært fordelaktig.

Hva har vi funnet ut?

Å øke ombruket av byggematerialer er en viktig del av å redusere avfallsmengden og bevare miljøet. Det kan også gi økonomiske besparelser for bedrifter som velger å ta i bruk ombruksløsninger. Bedriftseiere og entreprenører bør derfor vurdere å registrere sine byggematerialer på en felles plattform, og søke hjelp fra organisasjoner som spesialiserer seg innen ombruk og gjenbruk for å øke sin aktivitet på dette området. Sammen kan vi bidra til en mer bærekraftig og fremtidsrettet byggenæring. Ta kontakt nå for en uforpliktende prat om ombruk og gjenbruk i ditt prosjekt