Nytenktende partnerskap mellom KLP, NCC og Sirken

Image
ombruk i praksis med sirken shop på teknostallen som NCC og KLP bygger
Image
ombruk i praksis med sirken shop på teknostallen som NCC og KLP bygger

bærekraftig og effektiv håndtering av materialoverskudd

I et bemerkelsesverdig samarbeid som setter standarden for bærekraftig praksis innen byggebransjen, har NCC og Sirken gått sammen om å realisere en revolusjonerende tilnærming til avfallshåndtering på KLP sitt prestisjefylte flaggskipprosjekt, Teknostallen, i hjertet av Trondheim. Dette partnerskapet understreker ikke bare en forpliktelse til å redusere miljøpåvirkningen, men også etablerer en ny standard for ombruk av materialer, og baner vei for mer bærekraftig utvikling i byggebransjen.

 

Teknostallen-prosjektet, med sin betydelige kompleksitet og omfang, har vært en prøvestein for innovative og bærekraftige praksiser. I samarbeid med NCC, en ledende aktør innen bygg- og eiendomsutvikling, har Sirken introdusert sitt revolusjonerende selvbetjente Sirken shop som er et "klikk-og-hent" lagerkonsept, som effektivt håndterer alt overskuddsmateriale generert av både riving og nybygging på byggeplassen. Dette tiltaket er ikke bare en milepæl for avfallsreduksjon, men representerer også et skifte i retning av en mer sirkulær økonomi innen byggebransjen. Alle varer som kommer fra prosjektet, blir lagt ut på www.Sirken.no og tilgjengeliggjort i et selvbetjent hentepunkt.

 

"Ved å samarbeide med NCC på Teknostallen-prosjektet, ønsker vi å demonstrere kraften ved ombruk i praksis og viktigheten av å integrere ombruk i byggebransjen," uttalte daglig leder Ingvar Aune i Sirken. "Vår unike tilnærming gjennom det selvbetjente lageret skaper en enkel, men effektiv måte å sikre at materialer får nytt liv og at avfall reduseres betydelig."

 

Dette partnerskapet har ikke bare resultert i betydelige miljømessige fordeler, men det har også skapt økonomisk insentiver til å gjøre mer ombruk, både for NCC, Sirken og for kunden som får billige byggematerialer direkte fra kilden. Ved å utnytte eksisterende materialer og ressurser på en effektiv måte, har Teknostallen-prosjektet nå muligheten til å oppnå kostnadsbesparelser samtidig som det har redusert sitt miljømessige fotavtrykk.

 

"Vårt samarbeid med Sirken på Teknostallen-prosjektet er et eksempel på vår forpliktelse til bærekraftig utvikling og effektiv ressursstyring," uttalte Mona Ervik i NCC. "Vi er stolte over å være en del av denne banebrytende tilnærmingen, og vi ser frem til å fortsette å lede an i bærekraftige praksiser i byggebransjen."

 

Gjennom dette samarbeidet mellom NCC og Sirken på Teknostallen-prosjektet har byggebransjen i Trondheim tatt et viktig skritt mot å etablere bærekraft som en kjernekomponent i alle byggeprosjekter. Denne alliansen viser veien for andre prosjekter, og oppfordrer til en bredere adopsjon av bærekraftige praksiser og en mer helhetlig tilnærming til avfallshåndtering i byggebransjen. Med slike initiativer kan vi sikre en mer bærekraftig og ansvarsbevisst fremtid for byggebransjen, samtidig som vi reduserer vår innvirkning på miljøet betydelig.