Hva er Gjenbruk?

Image
HVA ER GJENBRUK
Image
HVA ER GJENBRUK

Alt du trenger å vite om gjenbruk og ombruk

Introduksjon

Gjenbruk er en viktig del av en bærekraftig fremtid, da det handler om å utnytte ressursene våre på en mer effektiv måte. Gjenbruk handler om å bruke produkter og materialer igjen på en annen måte enn det de opprinnelig ble laget for, og kan dermed bidra til å redusere avfall og begrense forbruket av nye ressurser.

I dagens samfunn har vi et stort fokus på forbruk og det å stadig skaffe oss nye ting, men dette fører til en stor belastning på miljøet. Derfor er det viktig å se etter alternativer til å kjøpe nytt, og gjenbruk kan være en god løsning. Vi sier ikke at du bare skal kjøpe brukte ting for det er nesten umulig, men vi må som samfunn endre holdninger til gjenbruk og tenke at man skal være stolt av å vise frem det man reparerer, kjøper brukt eller rehabiliterer. Da har vi kommet et godt stykke. 

I denne artikkelen vil vi se nærmere på hva gjenbruk egentlig er, forskjellen mellom ombruk og gjenbruk, og hvorfor det er viktig å velge gjenbruk og ombruk. Vi vil også se på eksempler på gjenbruk og redesign, samt hvordan dette kan brukes innenfor byggematerialer. Til slutt vil vi se på andre faktorer som er relevante når vi snakker om gjenbruk, og oppsummere hvorfor gjenbruk er viktig for en bærekraftig fremtid.

Hva er forskjellen mellom ombruk og gjenbruk?

Selv om ombruk og gjenbruk ofte brukes om hverandre, er det faktisk en viktig forskjell mellom de to begrepene. Ombruk handler om å bruke en gjenstand eller et produkt til det samme formålet flere ganger, mens gjenbruk handler om å bruke en gjenstand eller et produkt til et annet formål enn det opprinnelig ble laget for.

For eksempel gamle trebjelker som ikke lenger brukes i et bygg, brukes til å lage møbler av. Dette er et eksempel på gjenbruk. Ombruk kan være å bruke en plastpose flere ganger til å bære matvarer hjem fra butikken.

Hva er gjenbruk og redesign?

Gjenbruk og redesign handler om å ta gamle materialer og produkter og gi dem nytt liv på en annen måte enn det de var opprinnelig ment for. Dette kan være å lage nye produkter fra gamle materialer, som for eksempel å lage en veske av gamle jeans eller en vinhylle av gamle takrenner. Dette er en måte å redusere avfallsmengden og utnytte materialer på en mer effektiv måte.

Er gjenbruk miljøvennlig?

Gjenbruk er en miljøvennlig løsning fordi det bidrar til å redusere mengden avfall som blir kastet, samt redusere forbruket av nye ressurser. Ved å bruke materialer og produkter på nytt, sparer man energi og ressurser som ville blitt brukt til å produsere nye varer. Dette gir også mindre utslipp av klimagasser og mindre press på miljøet.

Hvorfor er gjenbruk bærekraftig?

Gjenbruk er en bærekraftig løsning fordi det bidrar til å skape en mer sirkulær økonomi, der ressurser brukes om igjen og om igjen. Dette reduserer behovet for å stadig skaffe seg nye ting, og reduserer dermed det totale forbruket av ressurser. I tillegg bidrar gjenbruk til å redusere avfallsmengden og utslippene av klimagasser, og kan dermed bidra til å redusere den negative påvirkningen mennesker har på miljøet.

Hvor mange plagg har en nordmann?

En liten sidenote for å sette ting i perspektiv. Ifølge en undersøkelse fra 2018 har en nordmann i gjennomsnitt 359 plagg i garderoben sin. Dette tallet kan variere avhengig av kjønn, alder og andre faktorer, men viser at vi har en stor mengde klær som vi kan velge å gjenbruke eller ombruke istedenfor å kjøpe nye. Med dette tatt i betraktning så kan man tenke at byggebranjsen er nesten tre ganger så stor som klesindustrien.

Hvorfor er noen klær så billig?

Noen klær kan være veldig billige fordi de er produsert med billig arbeidskraft og billige materialer i lavkostland. Dette kan føre til dårlige arbeidsforhold og dårlig kvalitet på klærne.

Gjenbruk kan være alt fra å gi bort klær til en venn, selge brukte møbler på nett eller kjøpe brukte byggematerialer til et nytt byggeprosjekt. Det er et konsept som kan implementeres i alle aspekter av livet vårt, og som kan føre til store miljømessige og økonomiske fordeler.

I neste del av artikkelen vil vi se nærmere på forskjellen mellom ombruk og gjenbruk, og hvorfor det er viktig å skille mellom disse to begrepene.

Ombruk vs gjenbruk

Mange bruker begrepene ombruk og gjenbruk om hverandre, men det er faktisk en viktig forskjell mellom de to konseptene. Ombruk handler om å ta et produkt og bruke det til samme formål igjen. For eksempel kan en tom flaske brukes på nytt som en vannflaske. Gjenbruk, derimot, handler om å ta et produkt og bruke det til et annet formål enn det var ment for. For eksempel kan en gammel dør brukes som bordplate. Det er viktig å skille mellom ombruk og gjenbruk fordi gjenbruk har større miljøfordeler om markedet for slike varer kan skaleres til en gitt størrelse. Ved å bruke et produkt til et annet formål, kan man unngå at det blir kastet men man må være klar over økonomien i prosessen ved å endre et produkt til et nytt formål. Ombruk har en lavere terskel for gjennomføring og er mer økonomisk bærekraftig, da man slipper å tillegge ekstra kostnader for å transformere ressursen. Begge konseptene kan føre til mindre avfall og mindre produksjon av nye produkter.

Overskuddsmateriell og tyngre byggevarer

Gjenbruk og ombruk er spesielt relevant i byggebransjen, der det ofte er mye overskuddsmateriell som kan brukes på nytt. Byggebransjen er også en av de største forurenserne i verden, og ved å gjenbruke byggematerialer kan man bidra til å redusere miljøbelastningen betydelig. I Norge men spesielt Trondheim og Oslo finnes det flere selskaper som tilbyr ombruk og gjenbruk av byggematerialer og trelast. Dette kan være alt fra treplanker og dører til gulv og vinduer. Ved å kjøpe brukt kan man spare penger samtidig som man bidrar til en mer bærekraftig byggebransje.

Gjenbruk og ombruk av byggematerialer har blitt stadig mer populært i takt med økende fokus på bærekraftig utvikling og miljøbevissthet. Sirken er en organisasjon som jobber med å gjøre byggematerialer tilgjengelige for gjenbruk og ombruk i hovedsak Trondheim og Oslo, men er også tilgjengelig for resten av landet. De samler inn overskuddsmateriell fra der det oppstår og videreselger de til en sterkt redusert pris til andre som har behov for de. Dette kan være alt fra gipsplater, takstein og vinduer til større og tyngre byggevarer som bjelker og teglstein.

Ombrukskartlegging og BREEAM-NOR v6.0

For å fremme gjenbruk i byggebransjen, er det viktig å kartlegge hvilke byggematerialer som kan gjenbrukes. Ombrukskartlegging er en systematisk prosess for å identifisere og evaluere muligheter for gjenbruk av materialer i et byggeprosjekt. Grønn Byggallianse har laget veildere for både bestilling, gjennomføring og rapportering av ombrukspotensialet i eksisterende bygningsmasse. Sirken går enda et steg i sin ombrukskartlegging og bruker bygningsdelstabellen som struktur for å kategorisere materialene, i tillegg til at de har utviklet et nettverk og en plattform for videresalg av materialene på en kostnadseffektiv måte.

BREEAM-NOR v6.0 er en norsk sertifiseringsordning for bærekraftige bygg. Ordningen har en egen kategori for materialbruk, der gjenbruk og ombruk av byggematerialer gir høyere poengsum enn produksjon og kjøp av nye materialer. Ved å bruke Sirken i sitt prosjekt vil man score poeng i Mat06, Mat07 og Wst1. I tillegg kan man få poeng for å planlegge for ombruk sammen med Sirken. 

Konklusjon og oppfordring

Vi oppfordrer deg som leser til å velge ombruk og gjenbruk når det kommer til byggematerialer og byggevarer der det er hensiktsmessig. Ved å aktivt velge dette alternativet bidrar du til en mer bærekraftig fremtid og reduserer samtidig avfallsmengden tilknyttet ditt prosjekt. Vi håper denne artikkelen har gitt deg et innblikk i hvor viktig gjenbruk og ombruk er, og hvordan det kan bidra til å redusere CO2-utslipp og forlenge levetiden på byggematerialer og konstruksjoner. Det kommer flere krav til ombruk og gjenbruk av byggematerialer i fremtiden og ved å samarbeide med Sirken eller andre lignende selskap vil ditt selskap være klare når de kravene kommer. I Norge finnes det flere selskaper som tilbyr ombruk og gjenbruk av byggematerialer og trelast, og det er viktig å kartlegge hvor disse aktørene befinner seg og hvordan man kan få tak i de materialene. Markedet for gjenbruk og ombruk er dessverre underutviklet pr dags dato og trenger hjelp fra etablerte aktører for å vokse. 

Vår siste oppfordring er å gjøre tiltak som ikke bare er miljømessig e men som også økonomisk bærekraftige. For skal bærekraft og miljø koste mer enn det smaker, vil vi som samfunn aldri få den utviklingen vi trenger for å gjøre en endring. 

Takk for at du leste denne artikkelen, og vi oppfordrer deg til å følge med på fremtidige artikler om bærekraft og miljøvern.

 

Miljøvennlig hilsen

Miljømafian